Organizačné zabezpečenie
V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte obrátiť na zástupcu spoločnosti FARMI - PROFI.
PharmDr. Katarína Bilá
+421 918 655 120
FARMI - PROFI, spol. s r.o.
Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava
IČO: 36 656 887
IČ DPH: SK2022217758
www.farmiprofi.sk
Výbor kongresu
Prezidentka kongresu
doc. MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., MPH

Viceprezident kongresu
doc. MUDr. Pavol Holéczy, CSc.

Vedecký sekretár kongresu
Mgr. Jozef Ukropec, DrSc.
Organizačný výbor
doc. MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., MPH
doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSc.
MUDr. Viera Kissová, PhD.
prof. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.
doc. MUDr. Pavol Holéczy, CSc.
Mgr. Jozef Ukropec, DrSc.
doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc.
prof. MUDr. Mariana Mrázová, PhD., MHA
MUDr. Peter Makara, MPH
doc. MUDr. Adela Penesová, PhD.
doc. MUDr. Viera Doničová, PhD., MBA
MUDr. Jozef Lacka, CSc.
Programový výbor
Mgr. Jozef Ukropec, DrSc.
RNDr. Daniela Gašperíková, DrSc.
Ing. Radoslav Herda
doc. MUDr. Pavol Holéczy, CSc.
MUDr. Viera Kissová, PhD.
MUDr. Ivan Majerčák
MUDr. Peter Makara, MPH
doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD.
doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSc.
doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc.
prof. MUDr. Mariana Mrázová, PhD., MHA
doc. MUDr. Adela Penesová, PhD.
MUDr. Marek Rác, PhD.
doc. MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.
PhDr. Eva Szabóová
prof. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.
RNDr. JUDr. Hana Vrabcová