4. Kongres Slovenskej obezitologickej asociácie a 20. Slovenské obezitologické dni
Srdečne vás pozývame na 4. Kongres SOA a 20. Slovenské obezitologické dni, ktoré sa uskutočnia 20. – 22. októbra 2022 online formou v podobe 3 webinárových blokov.
Účasť bez registračného poplatku, podmienkou účasti je registrácia v deň konania.
Sledovanie a registrácia
Živý prenos môžete sledovať počas všetkých troch dní (20. - 22. októbra 2022) na odkaze www.live.meditrend.sk/soa

Záznam podujatia
Záznam podujatia zo 4. Kongresu Slovenskej obezitologickej asociácie a 20. Slovenských obezitologických dní nájdete na na tomto odkaze.

Zborník abstraktov
Zborník abstraktov prednášok s kompletným programom nájdete na tomto odkaze.

Všeobecné informácie
Registrácia účasti na podujatie vopred nie je potrebná. Registrácia sa bude spúšťať až v deň vysielania. Na každý deň je potrebné prihlásiť sa osobitne.
Sledovanie prenosu a registrácia na podujatie až od 20. októbra na odkaze www.live.meditrend.sk/soa
Abstrakty
Abstrakty je potrebné prihlásiť elektronicky prostredníctvom online formulára do 15. septembra 2022.

Abstraktová zóna bola uzatvorená.
Akreditácia
Podujatie je zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a účastníkom budú po skončení podujatia zaslané potvrdenia s kreditovým hodnotením.

Kongres je určený pre všetkých odborníkov z oblasti prevencie a terapie obezity a s ňou spojených ochorení.
Pozývame Vás aj na


Pozrite si pozvánku (SK)
Download Invitation (EN)
Prezidentka kongresu
doc. MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., MPH


Viceprezident kongresu
doc. MUDr. Pavol Holéczy, CSc.
Sekretariát kongresu

FARMI - PROFI, spol. s r.o.
Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava
IČO: 36 656 887
IČ DPH: SK2022217758
www.farmiprofi.sk
Kontaktná osoba
PharmDr. Katarína Bilá
+421 918 655 120