Prihlasovanie abstraktov
Abstrakty je potrebné prihlásiť elektronicky prostredníctvom online formulára do 15. septembra 2022.

Abstraktová zóna bola uzatvorená


Deklarovanie konfliktu záujmov

Každá prezentácia musí obsahovať povinný snímok o deklarovaní konfiktu záujmov (obvykle na druhej pozícií za úvodnym snímkom).

Stiahnuť vzorový snímok o konflikte záujmov (.pptx)